Ha, dat zeker! Maar geen straf met dit weer!

Misschien moet je m ook op het grote p-forum aanbieden? De 924 kan daar inmiddels wel op warme belangstelling rekenen.