Ongeveer drie maanden voor de wereldpremičre van de Taycan, de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche, onthult Porsche de eerste gedetailleerde exterieurschetsen van het serieproductiemodel. Michael Mauer, hoofd van “Style Porsche”, vertelt in een interview meer over de nu gepubliceerde details. Omdat het ons een zeer interessant interview voor jullie lijkt, hebben we het naar het Nederlands vertaald. Geniet van het interview en de beelden.
Meneer Mauer, met de Taycan komt er binnenkort een Porsche op de markt zoals* er nooit eerder een is geweest. Dit markeert in veel opzichten het begin van een nieuw tijdperk – ook qua ontwerp?
Het was inderdaad een van de meest opwindende maar tevens uitdagende taken, simpelweg omdat er niets was dat we als basis konden gebruiken. Toch zijn we niet vanaf nul begonnen omdat we ons realiseerden dat dit nieuwe model in een oogopslag herkenbaar moest zijn als een Porsche – met andere woorden het moest, wat ik noem, zijn merkidentiteit belichamen. Met de Taycan blijven we consequent streven naar het aanbieden van de sportiefste auto in elk segment waarin we zijn vertegenwoordigd. Qua ontwerp komt dit tot uiting door de verhoudingen. Sportwagens hebben een meer agressieve breedte-hoogteverhouding dan andere auto’s. En ik zou zelfs willen stellen dat we het ontwerp van volledig elektrische auto’s tot op zekere hoogte opnieuw hebben gedefinieerd.
Op welke manier? Wat is er zo bijzonder?
De Taycan is absoluut uniek in termen van zijn verhoudingen. Gewoonlijk zijn volledig elektrische auto’s hoger dan hun conventioneel aangedreven tegenhangers, omdat de relatief zware en grote batterijen zich in de vloer van de auto bevinden en de inzittenden er bovenop zitten. Wij wilden deze constructie absoluut niet. Je kunt de batterijen echter niet zomaar op een andere plaats installeren – alleen al omwille van rijdynamiek – omdat het zwaartepunt zo laag mogelijk moet liggen. Omdat je de auto echter ook niet alleen breder kunt maken, was de specifieke uitdaging om de passagiers zo laag mogelijk te plaatsen zonder dat ze een liggende positie moeten innemen zoals in een Formule 1-racewagen. We hebben dit opgelost met zogenaamde “voetenruimtes”. Ze maken een comfortabele zithouding mogelijk, zelfs in combinatie met de lage, sportieve hoogte van de auto. Achteraf kunnen we zeggen dat deze verhoudingen de grootste uitdaging waren. Hoe hoog kan de auto zijn? Hoe lang en hoe breed moet ze zijn, hoe plat of rechtop zullen de passagiers zitten? Dat is typisch Porsche voor mij: dit streven om de ideale oplossing te vinden.
In welk stadium werd u betrokken bij de ontwikkeling?
Vanaf het begin. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een ontwerpstrategie. In het verleden was het pakket vaak al bepaald als we eenmaal aan het project deelnamen. Daarom was op dit moment al een fundamentele ontwerpbeslissing genomen. In deze context leg ik altijd graag ons proces uit, dat in essentie uit drie stappen bestaat: verhoudingen, styling en details. De verhoudingen zijn elementair. Als deze niet kloppen, kun je achteraf niet veel doen met styling en details.
Was het vanaf het begin duidelijk welke richting de ontwikkeling in ging?
We hebben veel discussies gehad, vooral overhet totaalpakket. We hebben zelfs overwogen om met een SUV in e-mobiliteit testappen, maar uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om deze belangrijkestap voor Porsche met een sportwagen te zetten om een ??duidelijk statement te maken.De vraag was hoe kan je duidelijk maken dat dit het begin is van het nieuwe, volledigelektrische tijdperk? Betekent dit dat we alles moeten veranderen?
Wat vindt u?
Voor een sterk merk als Porsche, zou heteen slecht idee zijn om alle karakteristieke ontwerpelementen van het merk te wegte gooien. Voor mij persoonlijk zijn er altijd twee componenten: ten eerste demerkidentiteit – ik herken direct dat het een Porsche is. Dan is er het tweedeniveau, productidentiteit – welk type Porsche is het? De merkidentiteit isherkenbaar door verschillende kenmerken, te beginnen met de verhoudingen. Hetwordt zichtbaar door de speciale plaatsing van de motorkap en de voorschermen,de luchtinlaten in plaats van een dominante radiatorgrille, onze“flyline”; de vallende daklijn en brede flanken aan de achterkant.Dit zijn elementen die kenmerkend zijn voor elke Porsche. Het onderscheid vindtvervolgens plaats op het niveau van de productidentiteit, het typeniveau dus.
U zei dat de Taycan uw eerste poging is om het uiterlijk van modellen met alternatieve aandrijving te definiëren.

Ja dat klopt. Op het gebied van productidentiteit geven we elke modelserie zijn individuele kenmerken – welk type Porsche is het? Een van de cruciale elementen die we in deze context hebben gedefinieerd, is de vorm van de koplampen. We hebben in de ontwikkeling hiervan veel tijd geďnvesteerd en een concept ontwikkeld dat we nu voor het eerst in detail tonen, ongeveer drie maanden voor de wereldpremičre. Het gaat verder dan bij eerdere modellen en is kenmerkend in termen van de productidentiteit van onze volledig elektrische auto’s. De vierpuntsdagrijlichten, die tegenwoordig niet zo dominant zijn, zijn niet alleen geprononceerd door het lichtpatroon, maar ook door hun vorm. Dit sculpturale ontwerp is belangrijk, want het is het belangrijkste element aan de voorzijde. Moderne verlichtingstechnologie biedt ons in dit verband fantastische opties.
Wat waarschijnlijk ook helpt is dat u bij het ontwerp geen rekening hoeft te houden met een grote verbrandingsmotor die onder de motorkap komt?
Dit geeftinderdaad een grotere vrijheid bij de Taycan, terwijl het een compleet andereuitdaging is bij de Panamera of Cayenne. We kunnen het ontwerp meer baseren opde 911 en dat helpt aanzienlijk als we het hebben over merkidentiteit. We gaanechter nog een stap verder voor wat betreft productidentiteit: aerodynamica enluchtstromingskwaliteit zijn uitermate belangrijk voor alle elektrischemodellen, omdat ze grote invloed hebben op de actieradius. Daarom hebben we bijdit ontwerp geen traditionele koplampen toegepast maar een lichtbron in de luchtinlaat.De lucht komt zijdelings aan de voorkant binnen en komt er achter de wielkastenweer uit. De luchtstroom bij de wielen is daarom rustiger, wat aanzienlijkeaerodynamische voordelen oplevert.
Was het mogelijk om functies van de Panamera te gebruiken? Dat is tenslotte ook een sportieve vierdeursauto.
Het spreekt vanzelf dat we hebben geprofiteerd van de ervaring die is opgedaan met de verschillende Panamera-generaties. Voor wat betreft het zijaanzicht denk ik dat bijvoorbeeld de neerwaartse helling van de daklijn, onze flyline en het uiterlijk van de zijruiten bijzonder succesvolle ontwerpelementen zijn. Het is echter vanaf het begin duidelijk geweest dat het model een eigen productidentiteit moest hebben. De Taycan moest er niet uitzien als een kleine Panamera. En dat is gelukt. De verschillen zijn zo groot dat de twee niet door elkaar gehaald zullen worden.
Dit brengt ons terug naar de uitdaging om de doelen van zowel herkenbaarheid als differentiatie te verenigen. Het moet vertrouwd zijn, maar tegelijkertijd ook nieuw.
Je hebt precies dit effect als je naar de achterkant van deTaycan kijkt. Aan de achterkant herken je de identiteit van het merk met bredeflanken en met mooie verhoudingen en oppervlakken die zo strak mogelijk zijn. Hetis logisch dat de Taycan geen uitlaatpijpen heeft, dus hebben we deaerodynamica benadrukt en intensief gefocust op de diffuser aan de achterzijde,die op zijn beurt de productidentiteit van volledig elektrische auto’s vormt.De lichtbalk die de achterlichten verbindt geeft onze basiskenmerken weer,waarbij we nieuwe elementen introduceren als productidentiteit, die vervolgens uitgroeienals merkidentiteit. Oorspronkelijk waren alleen de 911-modellen met vierwielaandrijvingvan een lichtbalk voorzien, en nu hebben alle Porsche-modellen dat. De taak isnu om de functie opnieuw te differentiëren voor individuele modelseries.
Heeft u ook gediscussieerd over het opnieuw ontwerpen van de logo’s met de introductie van de Taycan?
Het is algemeen bekend dat we de logo’s in de loop derjaren herhaaldelijk hebben aangepast. Ik ben van mening dat de handelsmerkenvan het merk ook moeten evolueren – zoals we bijvoorbeeld het modellogo van denieuwe 911-generatie bij de lancering hebben aangepast. Ik zou zeggen dat debelettering iets scherper is geworden. Iets wat we bij de Taycan zullenovernemen. We hebben inderdaad al geëxperimenteerd met zwart-witte logo’s alshoogwaardige gravure in aluminium op de motorkappen van showmodellen. Dit zorgtvoor een meer eigentijdse indruk, maar breekt met traditie. Uiteindelijk hebbenwe ervoor gekozen om het huidige logo te behouden.
Over traditie gesproken: hoe verandert designwerk door digitalisering? Heeft u nog steeds traditionele hulpmiddelen nodig?
Laat ik het zo stellen: creativiteit staat nog steedsvoorop en dat komt uit de geest van ontwerpers, niet uit digitale pennen ofintelligente freesmachines. We zijn echter veel sneller geworden omdat wetegelijkertijd in de fysieke en digitale wereld kunnen werken. Tegenwoordigkunnen we datamodellen maken op basis van eenvoudige schetsen en zeonmiddellijk reproduceren als 3D-afbeeldingen op computers of grotevideoschermen. Dit is zeer aantrekkelijk en versnelt processen, maar ik blijfer van overtuigd dat het geen vervanging is voor het maken van een fysiekmodel. Er zijn dingen die je gewoon niet kunt zien op een computer, maar wel opeen fysiek model. Soms moet je een oppervlak ontwerpen op basis van wiskundig“incorrecte” parameters om te zorgen dat het later het juiste effectheeft. In sommige gevallen kun je zelfs geen oorzaak aangeven waarom – je hebtgewoon een gevoel. Daarom vertrouwen we nog steeds op beproefde kleimodellentot een schaal van 1: 1, waarbij elk oppervlak en elke lijn met de hand wordtgemaakt.
Fijn om te horen dat niet alles in formules uit te drukken is.
Het is een feit dat dit ook eenkostenfactor is, maar ik geloof dat je kunt zien of er extra aandacht isbesteed aan het ontwerpen van een auto. Voor mij is een van de grootsteuitdagingen mezelf eraan te herinneren dat ik de auto niet voor mezelf, maarvoor de klant aan het ontwerpen ben. De Porscheklanten verwachten volkomen terechteen exclusief product dat ook kwalitatief vakmanschap demonstreert. Deoppervlakken met zowel bolle als hollevormen, zijn een spannend geheel en alles vormt een mooi geheel. Dit zijn ooktekenen van kwaliteit. Onze klanten waarderen dit enorm – en ik weet zeker datze dit ook in de toekomst zullen blijven doen.
En deze toekomst zal nu ook volledig elektrisch zijn bij Porsche, althans tot op zekere hoogte. Zijn dit voor u persoonlijk ook spannende ontwikkelingen?
Zeker! Ik begon bij Porsche toen deontwikkeling van de Panamera een enorme uitbreiding van het productgamma opgang bracht. Nu bevinden we ons wederom in een cruciale fase voor het bedrijf.Het is iets heel bijzonders om mede-verantwoordelijkheid te dragen in dezetijden. Mijn visie is dat de Taycan het icoon van dit nieuwe tijdperk zalworden, bijna als een synoniem voor de volledige elektrische sportwagen. Netzoals de 911 dit in de afgelopen decennia in zijn segment heeft bereikt.”
De lat die Porsche zichzelf heeft opgelegd voor de Taycan is nogal hoog. Een icoon worden zoals de 911. Dat is nooit iemand gelukt. Misschien is de enige die er naar kan streven Porsche zelf. Wij zijn heel nieuwgierig naar de verdere ontwikkelingen van de Taycan en beloven je alles wat we horen direct met je te delen.


Het bericht Schetsen productiemodel Taycan en interview met design-chef Michael Mauer verscheen eerst op Vierenzestig.


Bron: vierenzestig.nl